ELS SEGONS D’ESO TORNEN A LA PRESENCIALITAT

Us volem comunicar que després de les vacances de Nadal, dia 8 de gener, els grups de 2n d’ESO passaran a ser presencials, per tant vindran a classe cada dia.

Per tal de dur a terme aquesta opció, s’han de realitzar una sèrie de canvis referits a la distribució de les aules. D’aquesta manera les aules dels grups de 2n ESO més nombrosos passaran a les aules de 3r ESO.Us adjuntem un plànol amb la nova disposició de les aules i els accessos a les mateixes a les entrades i sortides del centre.

Els tutors afectats heu de comunicar aquests canvis al vostre alumnat. 

 

Gràcies.