Coordinadors

COORDINACIONS 2020-2021

MEDI AMBIENT

Abel Servera Perona

aserverap@iescapdepera.com

BIBLIOTECA

Antònia Pons Horrach

aponsh@iescapdepera.com

COORDINACIÓ 2n CICLE

Antònia Tous Ginard

atousg@iescapdepera.com

COMISSIÓ LINGÜÍSTICA

Carles Balle Blanes

Maria Lluïsa Bassa

cballe@iescapdepera.com

mllbassa@iescapdepera.com

SALUT

Llorenç Llop Postic

llllop@iescapdepera.com

CONVIVÈNCIA

Lourdes Mondéjar  Navarro

lmondejarn@iescapdepera.com

ERASMUS

Marc Rosselló Gelabert

mrossellog@iescapdepera.com

SOLIDARITAT

Maria Àngels Servera Escanellas

mserverae@iescapdepera.com

COORDINACIÓ 1r CICLE

Maria Remei Ortiz

mortizm@iescapdepera.com

COEDUCACIÓ

Maria Remei Ortiz

mortizm@iescapdepera.com

EXTRAESCOLARS

Rafel Font  Andreu

rfonta@iescapdepera.com

TIC

Sebastián Navarrete Terrasa

snavarretet@iescapdepera.com