Recuperacions Biologia i Geologia

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

PROGRAMA DE RECUPERACIONS AL JUNY

ASSIGNATURA
 
CRITERIS
TASQUES
BIOLOGIA 2n BAT No hi ha suspesos

 

PROGRAMA DE RECUPERACIONS AL SETEMBRE

ASSIGNATURA
 
CRITERIS
BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO Criteris
BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r ESO Criteris
BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO Criteris
CIÈNCIES APLICADES 4t ESO  
BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r BATX  
ANATOMIA APLICADA 1r BATX