Cuina i Serveis en Restauració

L’accés als cicles de Formació Professional Bàsica requerirà el compliment simultani de les següents condicions :

 • Tenir complerts quinze anys , o complir-los durant l’any natural en curs , i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o , excepcionalment , haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria .
 • Haver proposat l’equip docent als pares , mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica .
 • Realitzar les operacions bàsiques de recepció, emmagatzematge i distribució de matèries primeres.
 • Posar a punt el lloc de treball, preparant espais, maquinària, estris i eines.
 • Aplicar tècniques culinàries senzilles per obtenir preparacions culinàries.
 • Executar les operacions de preservei/ postservei necessaris per al desenvolupament de les activitats.
 • Acabar i presentar elaboracions senzilles de cuina.
 • Executar els processos d’envasat i / o conservació d’acord a les normes establertes per preservar la seva qualitat i evitar riscos alimentaris.
 • Realitzar processos de preparació i presentació d’elaboracions senzilles d’aliments i begudes.
 • Preparar els serveis de muntatge de càtering.
 • Atendre i comunicar les possibles suggeriments i reclamacions.
 • Un cicle formatiu de grau mitjà (Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals d’Hoteleria i Turisme, Indústries Alimentàries i Imatge Personal).

 • Opció d `estudiar Unitats Formtivas del SOIB i Formació Dual.

 • Exercir la seva activitat per compte d’altri en petites, mitjanes i grans empreses del sector de l’hoteleria, en establiments de restauració, bars, cafeteries, en botigues especialitzades en menjars preparats.

  Treballar per compte propi en petits establiments dels subsectors d’hoteleria i restauració tradicional, moderna o col·lectiva.

Ubicació IES Capdepera