Batxillerat

1 BATX
OBLIGATÒRIES
Modalitat: CIÈNCIES
Modalitat: SOCIALS
Modalitat: HUMANITATS
Llengua i Literatura Castellana
Matemàtiques I
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
Llatí I
Llengua i Literatura Catalana
   
Llengua estrangera Anglès
Assignatures troncals de modalitat
(triar una opció)
Assignatures troncals de modalitat
(triar una opció)
Assignatures troncals de modalitat
(triar una opció)
Filosofia
Biologia + Física i química Història del món contemporani + Economia Història del món contemporani + Economia
Educació Física
 Dibuix tècnic I + Física i química Història del món contemporani + Grec Història del món contemporani + Grec
     
  Assignatures específiques
(triar una de cada fila)
Assignatures específiques
(triar una de cada fila)
Assignatures específiques
(triar una de cada fila)
  Cultura científica / TIC Cultura científica / TIC Cultura científica / TIC
  Anatomia Aplicada / Alemany Anatomia Aplicada / Alemany Anatomia Aplicada / Alemany
2 BATX
OBLIGATÒRIES
Modalitat: CIÈNCIES
Modalitat: SOCIALS
Modalitat: HUMANITATS
Llengua i Literatura Castellana II   
Matemàtiques II
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Llatí II
Llengua i Literatura Catalana II
 
Geografia
Grec II
Llengua estrangera Anglès II
     
Història de la filosofia
Assignatures troncals de modalitat (triar una de cada opció)
Assignatures troncals de modalitat ( triar una opció )
Assignatures troncals de modalitat ( triar una opció )
Història d’Espanya
Biologia / Física
Història de l’art
Història de l’art
 
Dibuix tècnic II / Química
 Economia de l’empresa
 Economia de l’empresa
 
   Assignatures específiques
( triar una opció )
Assignatures específiques
( triar una opció )
Assignatures específiques
( triar una opció )
 
Psicologia
Psicologia
Psicologia
  Dibuix artístic II
Dibuix artístic II
Dibuix artístic II
   TIC II
TIC II
TIC II