FP Bàsica

AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS (AGA) –VÍDEO PROMOCIONAL 1   –  VÍDEO PROMOCIONAL 2VÍDEO PROMOCIONAL 3
PRIMER CURS
SEGON CURS
Mòduls
Mòduls
Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius (130h)
Activitat de reg, adobament i tractament de conreus (190h)
Opeacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers centres de jardineria (195h)
Operacions auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes (130h)
Operacions bàsqiues en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes (120h)
Materials de floristeria (80h)
Operacions bàsiques pel manteniment de jardins, parcs i zones verdes (130h)
Ciències aplicades II (160h)
Ciències aplicades I (130h)
Comunicació i societat II
Anglès
(220h)
Comunicació i societat I
Anglès
(220h)
Tutoria (30h)
Tutoria (30h)
FCT (240h)
CUINA I RESTAURACIÓ (HOT) – VÍDEO PROMOCIONAL
PRIMER CURS
SEGON CURS
Mòduls
Mòduls
Atenció al client (65h)
Tècniques elementals de servei (160h)
Tècniques elementals de preelaboració (190h)
Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes (130h)
Processos bàsics de formació culinària (190h)
Preparació i muntatge de materials per a col·lectius i càtering (110h)
Aprovisionament i conservació de matèries primeres i higiene en la manipulació (130h)
Ciències aplicades II (160h)
Ciències aplicades I (130h)
Comunicació i societat II
Anglès
(220h)
Comunicació i societat I
Anglès
(220h)
Tutoria (30h)
Tutoria (30h)
FCT (240h)