Títols oficials i pagament de taxes

ESO I FP BÀSICA (FPB)

Els Títols de Graduat en Educació Secundària (ESO) i de Formació Professional Bàsica (FPB) no estan subjectes a pagament de taxes. A més no fa falta sol·licitar la seva expedició ja que es tramiten d’ofici.

BATXILLERAT I CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

És obligatori sol·licitar els títols de batxiller i de tècnic. Els alumnes que estiguin en condicions de titular rebran tota la informació necessària amb el butlletí de notes després de les convocatòries tant ordinària com extraordinària i hauran de seguir escrupolosament les instruccions rebudes.

Pagament de taxes

Preguntes Freqüents

Com sol·licit el meu títol?

S’ha de realitzar el pagament de taxes i presentar el resguard de pagament a la secretaria del centre. Si no es presenta el resguard de pagament es tindrà com a NO pagada la taxa.

Quan puc recollir el meu títol?

El centre reb els títols aproximadament al cap d’un any d’haver enviat la corresponent proposta de títols a la Conselleria d’Educació i Universitat.

No vaig acabar els meus estudis. Puc tenir un justificant dels estudis cursats?

Sí. En aquest cas, pots sol·licitar un certificat dels estudis realitzats a la secretaria del centre.