Títols oficials i pagament de taxes

ESO I FP BÀSICA (FPB)

Els Títols de Graduat en Educació Secundària (ESO) i de Formació Professional Bàsica (FPB) no estan subjectes a pagament de taxes. A més no fa falta sol·licitar la seva expedició ja que es tramiten d’ofici.

BATXILLERAT I CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

És obligatori sol·licitar els títols de batxiller i de tècnic. Els alumnes que estiguin en condicions de titular rebran tota la informació necessària amb el butlletí de notes després de les convocatòries tant ordinària com extraordinària i hauran de seguir escrupolosament les instruccions rebudes.

Sol·licitud de títol i pagament de taxes

Preguntes Freqüents

Com sol·licit el meu títol?

Presentant l’imprès de sol·licitud de títols omplert i signat a la secretaria de l’Institut amb el justificant de pagament de les taxes. Aquest imprès s’entregarà amb el butlletí de l’avaluació ordinària i extraordinària on consta la teva títulació.

Quan puc recollir el meu títol?

El centre reb els títols al cap d’un any d’haver enviat la corresponent proposta de títols a la Conselleria d’Educació i Universitat. Una vegada el centre els ha registrat, apareixen publicats a la web del centre a la icona “Recollida de títols (ex alumnes)”.

No vaig acabar els meus estudis. Puc tenir un justificant dels estudis cursats?

Sí. En aquest cas, pots sol·licitar un certificat dels estudis realitzats a la secretaria del centre.