Recuperacions Català

DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA

PROGRAMA DE RECUPERACIONS AL SETEMBRE

ASSIGNATURA
CRITERIS
LLENGUA CATALANA 1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1r BATX
2n BATX