Recuperacions Educació Plàstica i Visual

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

PROGRAMA DE RECUPERACIONS AL SETEMBRE

ASSIGNATURA
CURS
CRITERIS
TASQUES
EDUCACIÓ PLÀSTICA 1 ESO  Criteris Tasques
2 ESO Criteris Tasques
2 ESO PMAR Criteris Tasques
3 ESO A, B, C Criteris Tasques
4t ESO Criteris Tasques
ASSIGNATURA
CURS
CRITERIS
TASQUES
DIBUIX TÈCNIC 1 BATX No hi ha suspesos
2 BATX No hi ha suspesos
ASSIGNATURA
CURS
CRITERIS
TASQUES
DIBUIX ARTÍSTIC 1r BATX No hi ha suspesos