Recuperacions Geografia, Història i Economia

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA I ECONOMIA

PROGRAMA DE RECUPERACIONS 2n BATX

ASSIGNATURA
CURS CRITERIS
TASQUES
HISTÒRIA DE L’ART 2n BAT
No hi ha suspesos
GEOGRAFIA 2n BAT  
HISTÒRIA D’ESPANYA 2n BAT  
ECONOMIA 2n BAT Criteris

 

PROGRAMA DE RECUPERACIONS AL SETEMBRE

CRITERIS DEL DEPARTAMENT

ASSIGNATURA
CURS CRITERIS
 
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO Criteris

 

2n ESO Criteris

 

 

3r ESO

Criteris

 

4t ESO
Criteris

 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORÀNI
1r BAT
No hi ha suspesos  
IAEE 3r ESO Criteris  
4t ESO Criteris  
ECONOMIA 4t ESO No hi ha suspesos  
ECONOMIA 1r BATX Criteris  
FOL SMX Criteris