Oferta formativa: Batxillerat

Batxillerat

2 CURSOS

HORARI

8 a 14h

OBLIGATÒRIES
ESCOLLIR UNA DE LES 
SEGÜENTS MODALITATS:
Educació física
Batxillerat General
Filosofia
Batxillerat de Ciències
Llengua catalana i literatura l
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Llengua castellana i literatura l
Treball de recerca de batxillerat l
Llengua estrangera: Anglès
Tutoria
Religió (a distància) o Alternatives (no hi nota)
 

1r Batxillerat General

TRONCALS:
OPTATIVA. ESCOLLIR-NE UNA:
Matemàtiques generals l
Història i cultura de les Illes Balears
TRIA DUES MATÈRIES DE MODALITAT D’OPCIÓ:
Tècniques experimentals
Biologia, geologia i ciències ambientals
Alemany
Dibuix tècnic l
Programació i tractament de dades l
Física i química
Tecnologia i enginyeria l
Llatí l (condicional a horaris)
Economia emprenedora i activitat empresarial
Història del món contemporani
Economia
Grec l
Literatura universal

1r Batxillerat Ciències

TRONCALS:
OPTATIVA. ESCOLLIR-NE UNA:
Matemàtiques l
Programació i tractament de dades l
TRIA DUES MATÈRIES DE MODALITAT D’OPCIÓ:
Alemany
Biologia, geologia i ciències ambientals
Història i cultura de les Illes Balears
Dibuix tècnic l
Tècniques experimentals
Física i química
Tecnologia i enginyeria l

1r Batxillerat Humanitats i Ciències socials

TRONCALS:
OPTATIVA. ESCOLLIR-NE UNA:
Llatí l (Humanitats)
Programació i tractament de dades l
Matemàtiques aplicades l (C. socials)
Història i cultura de les Illes Balears
TRIA DUES MATÈRIES DE MODALITAT D’OPCIÓ:
Tècniques experimentals
Història del món contemporani
Alemany
Economia
Grec l
Literatura universal
OBLIGATÒRIES
ESCOLLIR UNA DE LES 
SEGÜENTS MODALITATS:
Llengua catalana i literatura
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Llengua castellana i literatura
Batxillerat de Ciències i Tecnologia
Anglès
Història d’Espanya
Història de la Filosofia
Matemàtiques ll (itinerari científic) / Matemàtiques aplicades ll (itinerari social) / Llatí ll (itinerari humanístic), segons opció

2n Batx. Humanitats i Ciències Socials

TRIA DUES TRONCALS:
TRIA UNA ESPECÍFICA:
Economia de l’empresa
Tecnologia industrial ll
Geografia
Dibuix artístic ll
Història de l’Art
Ciències de la Terra i el medi ambient
Grec ll
Psicologia
 TIC
 Fonaments d’administració i gestió
 Alemany

2n Batx. Ciències i Tecnologia

TRIA DUES TRONCALS:
TRIA UNA ESPECÍFICA:
Biologia
Tecnologia industrial ll
Dibuix Tècnic ll
Dibuix artístic ll
Física
Ciències de la Terra i el medi ambient
Química
Psicologia
GeologiaTIC
 Fonaments d’administració i gestió
 Alemany