Títol d’ESO mitjançant FPB

Segons la Normativa vigent (Decret   85/2019, de 8 de novembre) els alumnes que han superat els mòduls següents de l’FPB:
1. Mòdul de comunicació i societat II
2. Mòdul de ciències aplicades II
estan exempts de fer les proves corresponents als tres àmbits de la prova lliure d’ESO.

Per tant  només amb la inscripció a la prova lliure d’ESO 2023, i sense cap altre tràmit ni prova, pots obtenir el títol d’ESO.

Per fer la inscripció, has d’emplenar el formulari adreçat als alumnes que tenen títol de Formació Professional Bàsica (FPB) i encara no tenen el títol d’ESO.

Us deixam el formulari:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckQ1lH6nEWFFtlEjFdrr4Cl6r18lBoVaZLI2LbdNbS67-bNg/viewform