Beques Universitat, Batxillerat, CFGB i Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Grau Superior

Benvolgudes famílies, 

Us informam que s’han convocat les beques i ajudes dirigides a l’alumnat de nivells postobligatoris (Universitat, Batxillerat, CFGB i Cicle Formatiu de Grau Mitjà i superior).

La sol·licitud s’ha d’emplenar per via telemàtica mitjançant un formulari que trobareu a la següent adreça electrònica: 

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios (Curso 2023-2024) | Ministerio de Educación y Formación Profesional (educacionyfp.gob.es)

Una vegada dintre, ja podeu començar el tràmit a: “Acceso al servicio online”

El termini màxim per fer aquest tràmit és fins dia 17 de maig de 2023 (inclòs).