Recuperacions de matèries pendents

Us recordam que els alumnes que duis matèries pendents d’altres cursos us heu de presentar als exàmens de recuperació que es realitzen aquesta setmana.