Projecte LoRa

🤖 LoRa és una tecnologia sense fil de radiofreqüència que permet connectar sensors de baix consum energètic amb l’objectiu d’obtenir informació diversa (IoT).

👏 Durant el curs 22-23, el centre s’ha adherit al projecte, beneficiant-se així d’un monitoratge eficient del seu entorn.

🌿 Concretament, s’ha instal·lat un sensor d’obertura de porta a l’hort del centre juntament amb un sensor per mesurar la velocitat del vent.

💧 Es té previst monitorar les cambres frigorífiques del cicle de cuina i restauració així com el consum d’aigua del centre.