Nous certificats de professionalitat: OPERACIONS D’ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS.

OPERACIONS D’ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS.

Competència general:

Realitzar operacions d’enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d’acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de manera coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte al medi ambient.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

  • Operadors/es–gravadors/es de dades en ordinador.
  • Auxiliar d’oficina.
  • Auxiliar de fitxer.
  • Operador/a documental.
  • Auxiliar de digitalització.

Mitjans de producció:

Equips informàtics i ofimàtics, programes i aplicacions: xarxes informàtiques, sistemes operatius, processadors de text, bases de dades, fulls de càlcul, programes de presentació, antivirus, tallafocs. Arxivadors convencionals, suports informàtics, fotocopiadores, fax, suports informàtics, impressores i consumibles d’oficina. Manuals de procediments de treball. Manual o criteris de qualitat de l’organització. Canals de comunicació de l’organització.