CONCURS DEL CARTELL CONTRA L’ÚS ABUSIU D’ADHESIUS

L’Associació hotelera de Capdepera convoca un  concurs per seleccionar un cartell que servirà per conscienciar de la problemàtica que comporta la col·locació d’adhesius als cartells informatius, als senyals i a les parets del municipi. La intenció és desincentivar aquesta pràctica incívica.

 1. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regir la convocatòria d’un concurs adreçat a l’alumnat de l’IES Capdepera que hi vulgui participar amb la finalitat d’obtenir el cartell que desincentivarà la col·locació d’adhesius.

 1. Requisits
 • Cada participant pot presentar una única obra.
 • El lema de l’obra ha  de ser Keep roads and signs clean for a world where nature thrives!

 La primera part de l’eslògan ha de destacar sobre l’altra.

 • Quedaran eliminats els cartells el lema del qual no sigui l’indicat anteriorment.
 • El format del cartell ha de ser DIN A3.
 • La tècnica és lliure, però, preferiblement, el disseny ha de  ser apte per a la reproducció. Per aquest motiu no s’admeten tintes metal·litzades ni fluorescents ni tampoc relleus i volums enganxats.
 • S’accepten obres en paper i produccions digitals.
 1. Contingut
 • Les obres que presentin accions o actituds contràries als valors cívics i seran exclosos del concurs.
 1. Presentació

4.1. Paper

A la part del darrere del cartell cada participant ha d’indicar: el nom i llinatges, el DNI, el curs i el correu electrònic.

L’obra s’ha d’entregar als professors de plàstica de l’IES Capdepera amb data màxima 8 d’abril a les 12 h, a partir de la publicació de les bases.

4.2 Digital

L’obra s’ha d’enviar per correu electrònic aserverap@iescapdepera.com  i al cos del correu hi heu d’indicar el nom i llinatges, el DNI i el curs. Data màxima: 15 d’abril a les 12 h.

No s’acceptaran els treballs que no compleixin els requisits que es recullen en aquestes bases.

 1. Jurat

El jurat està format per un representant dels hotelers de Cala Rajada, 1 tècnic de Medi Ambient, 1 representant de l’Ajuntament, 1 membre del departament de Plàstica de l’IES i 1 membre de la Comissió de Medi Ambient de l’IES. 

 1. Premis

S’estableix un únic premi de 200 € per a l’obra guanyadora, la qual serà la imatge de la campanya Keep roads and signs clean for a world where nature thrives!

El veredicte del concurs i el lliurament de premis es farà dia 19 de març  a  les 10 h a l’IES Capdepera. El treball guanyador serà imprès i es col·locarà a diferents indrets del municipi.

El jurat pot resoldre, en tot cas, aquells aspectes que no es preveuen en aquestes bases.

 1. Acceptació de les bases i propietat intel·lectual i industrial
 • La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i l’autorització a l’organització per a la reproducció d’aquestes obres.
 • Les persones participants són les responsables que no existeixin drets de tercers i de qualsevol reclamació per drets d’imatge.
 • La persona guanyadora del premi cedeix, de forma voluntària i gratuïta, a l’Associació hotelera de Capdepera els drets d’explotació de l’obra presentada i premiada (dret de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i publicació).

El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases i el consentiment per al tractament de les dades personals amb les finalitats esmentades.