Recuperacions Tecnologia

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

PROGRAMA DE RECUPERACIONS AL JUNY

ASSIGNATURA
CURS
CRITERIS I TASQUES
TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2n BAT No hi ha suspesos

PROGRAMA DE RECUPERACIONS AL SETEMBRE

ASSIGNATURA
CURS
CRITERIS I TASQUES
TECNOLOGIA 2n ESO Criteris
2n ESO PMAR Criteris
3r ESO Criteris
3r ESO PMAR Criteris
4t ESO Criteris