Calendari: Procés d’admissió i matrícula 2021/2022


TRÀMIT D’ADMISSIÓ

Informació sobre el procés d’admissió dels estudis d’ESO, FP i BATXILLERAT

 

 

 

 ESO I BATXILLERAT

    • Per canviar de centre també s’ha de participar en el procés d’admissió del nivell corresponent a l’alumne que volem canviar.
    • En el cas dels centres públics, el procés d’adscripció es realitza quan un alumne acaba l’etapa educativa en el seu centre i en aquest ja no hi ha més nivells educatius. Això seria quan es passa de 6è d’Infantil a 1r de primària (només si el centre no té primària), de  6è de primària a 1r d’ESO i  de 4t d’ESO a 1r de Batxillerat (només si el centre no disposa de batxillerat). Les famílies han de participar en aquest procés només quan es tracta d’adscripció múltiple, ja que en el cas d’adscripció directa és l’administració la que realitza aquest procés des del centre d’origen al centre de destí.
    • En el cas de centres concertats, no sempre tenen adscripció. Si fos el cas s’hauria de participar en el procés d’admissió quan en el mateix centre no hi hagi més nivells educatius i aquest centre no tengui adscripció a cap altre centre concertat.calendari 2021-2022

FORMACIÓ PROFESSIONAL

HA DE PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’FP (FPB i GRAU MITJÀ) TOT L’ALUMNAT QUE HA DE CURSAR EL 1r CURS D’AMBDÓS ESTUDIS I ELS QUE NO HAN PROMOCIONAT CAP EL SEGON CURS.

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: TRÀMIT ADMISSIÓ 2021

 Amb motiu de la situació actual provocada per la COVID-19 i per evitar massificacions a les secretaries dels centres, el procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals. 

En aquest sentit, es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

– Usuari Gestib

– Autenticació mitjançant Cl@ve

Calendari del procés d’admissió als cicles formatius d’FP (curs 2021-2022)
Règim presencial

1a Fase: Tramitació de sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic, preferentment)
Persones amb requisits d’accés
De l’1 de juny al 30 de juny
La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat. 1 de juliol
Publicació de la llista provisional de persones admeses(per cada una de les
vies d’accés, sense adjudicacions).
9 de juliol
Reclamacions, rectificacions i revisions.Reclamacions, rectificacions i revisions. 9, 12 i 13 de Juliol
Publicació de la llista definitiva de persones admeses amb adjudicacions i en espera (per cada una de les vies d’accés, amb adjudicacions) 20 de juliol
Matrícula als cicles formatius.Matrícula als cicles formatius. 20, 21 i 22 de Juliol
Procediment per a l’adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les places que queden vacants després de la matrícula (persones en llista d’espera de primeres opcions) 23 i 26 de juliol
Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web). A partir de dia 30 de juliol
2a Fase: Tramitació de sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic, preferentment)
grup 1 (persones sense plaça al juny),
grup 2 (pendents de setembre, d’homologació i de convalidació)
i grup 3 (els que volen fer millora d’opció i sol·licitants nous).
De l’1 al 7 de setembre
Termini màxim per aportar la documentació les persones pendents de requisits al setembre i de les persones pendents d’homologació i de convalidació. 7 de setembre
La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat. 8 de setembre
Publicació de les llistes provisionals de persones admeses (sense adjudicació i per cada grup) 14 de setembre
Reclamacions, rectificacions i revisions. 14, 15 i 16 de setembre
Publicació de la llista definitiva de persones admeses amb adjudicació de les
places vacants (per cada grup)
22 de setembre
Matrícula de les persones que han obtingut plaça al cicle formatiu o mòduls
sol·licitats
22 i 23 de setembre
Inici de les activitats lectivesInici de les activitats lectives 24 de setembre
Inici de les cites de les persones sense plaça, adjudicacions i matrícula als
centres.(Prèvia petició de cita a Escolarització d’FP.)
28 de setembre
Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a les persones
que consten en qualsevol de les llistes d’espera definitives del centre.
De l’1 al 15 d’octubre
Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació
professional que es cursen segons l’organització temporal ordinària.
15 d’octubre